Forside

edr_logo_100Valget til tillidsposterne i EDR er nu afsluttet, og nu jeg er blevet valgt til formand for EDR. Tusinde tak til alle de som har stemt på mig. Jeg vil gøre mit til at være en formand for alle EDR’s medlemmer.

I EDR kan du kende mig fordi jeg:

  • vil det bedste for EDR,
  • gennem et aktivt samarbejde,
  • ved hvad der rør sig blandt danske og udenlandske radioamatører,
  • har arbejdet med elektronik og radio i næsten 40 år,
  • har været aktivt medlem af EDR siden jeg fik licens i 1978 og
  • med tillidsposter i EDR siden 1991

Jeg stillede op til formandsposten i EDR, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at EDR står som en samlende kraft for alle EDR’s medlemmer. Som formand vil jeg komme med den nødvendige ydmyghed, samarbejdsvilje og vision om, hvor EDR skal hen.

Det er ingen hemmelighed, at EDR står over for en stor opgave med at samle danske radioamatører. I et land hvor gennemsnitsalderen blandt radioamatører stiger, der er et varigt fald i mængden af radioamatører, hvor nye teknologier og muligheder tiltrækker dem, som ellers kunne finde amatørradio interessant, er det vigtigt, at EDR’s formand har fingeren på pulsen, og fremmer de rigtige beslutninger.

En formand skal derfor både kunne favne det eksisterende, administrere og lede i respekt for EDR’s vedtægter og beslutninger. Men formanden skal også kunne lede derhen, hvor EDR udvikles, og vi får mest muligt for vores kontingent. Alternativet til udvikling er stagnation eller direkte afvikling.

Hvor synes jeg EDR skal hen?

oz_front_100

For at sikre, at EDR står stærkest muligt rustet til fremtiden, skal lokalafdelingerne sættes i centrum. Lokalafdelingerne er nærmest på de daglige aktiviteter, som optager os som radioamatører. Dette gælder både for og omkring eksisterende medlemmer, radioamatører og de som ellers kunne fatte interesse for vores hobby. EDR skal tilbyde støtte til udførelsen af aktiviteter, der fremmer fundamentet for vores eksistens.

Jeg tror på, at der skal mere åbenhed til i EDR. Vi tiltrækker ikke, og har svært ved at fastholde interessen for vores hobby, hvis vi fortsætter med den nuværende lukkethed. Vi skal udnytte alle muligheder for at få vores budskab ud f.eks. på Internettet. Dette betyder både en stærkt forbedret hjemmeside men også brug af sociale medier og anden Internet-teknologi. Åbenheden starter lige nu: Hvis en EDR afdeling eller gruppe ønsker at tale med mig tilbyder jeg, at vi kan lave en Skype video-samtale. Individuelle samtaler er også en mulighed. Skriv en email til mig, mit fornavn @ kaldesignal punktum dk,  så vi kan aftale et tidspunkt.

EDR’s økonomi er fundamentet for al aktivitet i EDR lige fra OZ, til møder med myndigheder og andre radioamatør-organisationer. Vi skal finde en vej, så OZ eksisterer i den nutid vi befinder i og den fremtid, der kommer.

Det er vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at jeg ikke har svaret på alt, der skal ske i EDR. Det er nemlig medlemmerne og tillidsrepræsentanterne i RM og HB vi skal lytte til. Men jeg har en klar vision for, hvad vi skal se på og diskutere så EDR er medlemmernes EDR.

Hvad kan jeg bidrage med?

finn_face

Jeg har været medlem af i EDR i over 35 år og aktiv i udvalg, repræsentantskab og hovedbestyrelsen siden 1991, og kender derfor EDR ganske godt.

Jeg har arbejdet med elektronik og radiokommunikation i næsten 40 år og følger stadig aktivt med både som radioamatør og i mit professionelle virke. Samtidig møder jeg mange mennesker, og ser hvordan de forholder sig til teknologi. Det ruster mig til at udvikle EDR og tiltrække nye medlemmer.

Ingen fremtid uden en sund nutidig økonomi. Gennem mit arbejde er økonomisk forståelse, og administration nogle naturlige kundskaber som jeg tager med mig som kommende formand for EDR.

Kort om mig

storno4000_100Min interesse for elektronik startede i drengeårene tilbage i 70’erne, hvor min matematiklærer OZ7TH Jens Hedegaard i folkeskolen en dag viste mig sin radiostation. Wow, det var spændende! Et kursus på ungdomsskolen i Roskilde med OZ1DFI Leif Holte som underviser, og efterfølgende prøve hvor OZ3PO Poul Schnack bagefter gennemgik opgavesættet var vejen til licensen. Det var tre lange uger i 1978 indtil licensen fra P&T kom. I løbet af sommeren fik jeg sparet sammen til en VHF radio, som jeg købte hos Dogplace ved OZ9ZU Niels.

I efteråret 1978 kom jeg i lære som elektronikmekaniker. Efter at have aftjent værnepligt startede jeg i 1984 i Storno på Amager i produktionsafdelingen for Storno 4000. Senere hen kom jeg til instrument-afdelingen, med OZ1AWJ nu OZ7S Sven Lundbech som chef. De seneste 14 år har jeg arbejdet med rådgivning og salg af løsninger og komponenter til elektronikindustrien.

Løbende er der kommet mange flere aktiviteter til lige fra HF-licensen til mit arbejde i EDR, Ringsted repeateren, OZ7IGY og Dansk Vinter VHF Dag. Nåe ja, familien er det også blevet til, og de er med tiden kommet til at synes, at det der radioamatør-værk er ganske underholdende.